نمایش تعداد گوگل پلاس (Google Plus) سایت شما

این ابزار تعداد گوگل پلاس یا پلاس +1 سایت یا صفحه مورد نظر شما را نمایش می دهد.

اگر از گوگل پلاس سایتتان ناراضی هستید می توانید از طریق سایت ققنوس رنک گوگل پلاس سایت خودتان را افزایش دهید!

توجه : اگر برای آدرس مورد نظر عدد صفر را نشان داد در آخر آدرس از "/" استفاده کرده و دوباره امتحان کنید!

فرم تماس با ما